VI ÄR KLARA ÖVER VÅRT ANSVAR

Klaveness Footwear är ett certifierat hållbart företag. Vi försöker hela tiden att möta dom höga krav som ställs på socialt och miljömässigt arbete, och jobbar ständigt med att förstärka våra nuvarande hållbara affärsmetoder med genomförandet av nya processer och förfarande. Därför arbetar vi för att få hållbarhets certifieringar i alla länder vi är verksamma.

Alla Klaveness footwears företag har miljö-certifierats. Här hittar du mer information om de olika certifieringar Klaveness har förvärvat.

I Sverige är Klaveness Footwear AB godkända av organisationen Svensk Miljöbas.

Klaveness produktionsanläggning i Portugal är certifierad i enlighet med ISO 14001-standarden. Miljöpolicy (EN PT), Europeiska projektet Steg 2 Hållbarhet.

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.