Miljö och etik för ett ansvarsfullt företagande

Klaveness Gruppen är ett miljöcertifierat företag. Vi tar vårt ansvar för samhälle och miljö. Därför har vi som mål att bli miljöcertifierade i alla länder vi är verksamma.
Här hittar du information om de olika certifieringar Klaveness har uppnått.

Sverige
I Sverige är Klaveness Footwear AB godkända av organisationen Svensk Miljöbas.

Portugal
Klaveness produktionsanläggning i Portugal är certifierat enligt med ISO 14001-standarden.

Miljöpolicy (EN PT)
EU-projektet Step 2 Sustainability

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.