Euro | UK | Dansk | Norsk | Svenska

Orthopaedic on Adjusted Standard Last (OAS)

Orthopaedic on Adjusted Standard Last (OAS)

OAS konceptet ger ännu större möjligheter till lästförändringar än vad som erbjuds på FIA.
Detta ger möjlighet att anpassa skor till patienter med stora fotproblem utan att behöva göra en egen läst till patienten.
These are a few of the styles that can be used as basis for adaptation.